Hem 2022-03-29T09:15:47+00:00

Konstföreningen i Borgå – Porvoon Taideyhdistys ry. grundades år 1966 i syfte att främja intresset för
konst i Borgå med omnejd. Den tvåspråkiga föreningen är öppen för alla intresserade och har idag
ca 400 medlemmar.

Föreningens främsta uppgift har alltid varit att föra fram bildkonsten.

Föreningen deltar i valet av utställningarna till Konsthallen och Kaplansgården, samarbetar aktivt med andra kulturföreningar och arrangerar kulturtillställningar, föreläsningar, litteraturmatinéer,
konstutfärder m.m. Därtill vill föreningen uppmuntra aktörer på kulturfältet genom att varje år dela ut priset för Årets Kulturgärning.

Kontakter: porvoontaideyhdistys@gmail.com