Medlemmar 2019-07-07T05:10:40+00:00

För medlemmar

En trevlig vår önskas alla Konstföreningens medlemmar

Konstföreningens nya styrelse för år 2019

Föreningens årsmöte hölls på Konstfabriken den 23.3.2019.

Till föreningens ordförande valdes Iina Olin.

Föreningens styrelsemedlemmar under år 2019 är:

Iina Olin, ordförande, bildkonst

Heikki Oksanen, fotografering

Petri Hytönen, bildkonst

Pia Kojo, teckning, digital konst och fotografering

Jukka Lavonen, musik

Kalle Turakka-Purhonen, bildkonst

Mari Anttonen, tal- och dramakonst, suppleant

Konnässörer:

Hannimari Heino, lyrik, litteratur

Päivi Mikola-Saurama, inredningsarkitektur, produktplanering

Raimo Uunila, videokonst

Årsavgiften 10 €

Medlemsavgiften bestämdes till 10 € /år. Medlemsavgiften för år 2019 kan betalas på kontot: FI8755440720012220.

Bankgiroblankett som bilaga.

Artotek Konstas utrymmen har förnyats i samband med Konsthallens renovering. Välkommen!

 

Vi inbjuder er också till sommarfesten vid Kokonuddens paviljong den 8.6. Se bilaga.

 

Delta gärna i evenemangen!

Under planering har vi också bl.a. en konstexkursion och senare på hösten ett evenemang för barnens rättigheter.

 Mera info av Iina Olin, tel. 044 0303783

Taidelainaamo Konsta

Pia Kojo 

0400 756 535